Služby

  • KONZULTACE PRO PROFESIONÁLY
  • V současné době se především věnuji předávání zkušeností a pomoci trenérům, fyzioterapeutům a dalším profesionálům lépe pochopit lidské tělo v pohybu. Pokud vás zaujal můj přístup, četli jste mé knihy nebo zkrátka chcete pomoci na cestě práce s tělem, rád se pokusím vám poradit či alespoň ukázat možný směr. Snažím se dělat reklamu pohybu, nikoliv jakékoliv agendě, metodě či myšlenkovému směru. Tělo je složité. Pohyb ne!
  • WORKSHOPY
    Teoreticko-praktické povídání o předem zvoleném tématu, ukázka problematiky a cviků, debata. Vhodné pro sportovní týmy, kluby, školy nebo firmy, které chtějí zdravě zvýšit výkon na hřišti, učebnách nebo v kancelářích. 
  • PŘEDNÁŠKY
    Na rozdíl od workshopů jsou přednášky o představení dané problematiky, nabídnutí perspektivy a zkušeností z praxe a následné debatě, spíš než o fyzickém cvičení. Hodí se zejména do rámce konferencí nebo veřejných setkávání.