TĚLO NENÍ AUTOMAT!

To bude název mojí knihy, na které momentálně usilovně pracuji.
Bude tak nějak o všem, co si představuji pod pojmem zdraví a nabídne ucelený a lidsky psaný pohled na to, co „být zdravý/á“ všechno obnáší.

Jediné, co v tuto chvíli vím je to, že ji dokončím! To, jestli bude vůbec ke čtení a zda mi jí někdo vydá, to už je zcela jiná otázka.

Rád bych měl do května 2020 hotovo. Text je to nejmenší. Ilustrace a forma budou jiný oříšek.

# teloneniautomat